Parteneri | Calificarea ta – un viitor mai sigur

"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013".


Despre proiect Despre proiect
Despre proiect Despre proiect
Despre proiect Despre proiect

Asociatia Tipografilor Transilvania

Proiectul “Calificarea ta – un viitor mai sigur!” este implementat de Asocia?ia Tipografilor “Transilvania”.

Asocia?ia Tipografilor “Transilvania” este o organiza?ie non profit, approved înfiin?at? pentru a promova interesele patronatului din domeniul poligrafic. Unic structurat? ca o asocia?ie a industriei, prescription reune?te tipografiile ?i furnizorii acestora, there reflectând parteneriatul dintre juc?torii din industria poligrafic? româneasc?.

Asocia?ia Tipografilor “Transilvania” are urm?toarele obiective:

  • Sprijinirea membrilor în activitatea lor economic?
  • Amplificarea rela?iilor economice între membri ?i clien?i
  • Dezvoltarea rela?iilor cu organismele guvernamentale ?i neguvernamentale din ?ar? ?i str?in?tate
  • Armonizarea ?i promovarea intereselor societ??ilor comerciale asociate
  • Formarea profesional? în domeniul poligrafic

În proiect sunt implica?i 4 parteneri, a c?ror experien?? ?i abilit??i profesionale contribuie la implementarea cu succes a acestuia:

Abeona

ABEONA

Loca?ie: Bra?ov

Compania este specializat? în oferirea de servicii de consultan?? în domeniul afacerilor, activit??ii de formare profesional? ?i prestarea de servicii turistice.

Formare Manageriala in Turism

FORMARE MANAGERIAL? ÎN TURISM – FMT

Loca?ie: Bra?ov

Compania reune?te teoreticieni de profil din mediul universitar ?i speciali?ti cu practic? îndelungat?, cu menirea ofert?rii de servicii complexe de formare profesional? pentru adul?i.

Pro Expert

PRO EXPERT

Loca?ie: Bra?ov

Compania ofer? servicii de dezvoltare personal? ?i profesional?, inspirând, prin tot ceea ce face, cre?terea, progresul ?i dorin?a de mai mult!

Grup Transilvae

GRUP TRANSILVAE

Loca?ie: Cluj ?i Bucure?ti

Compania este specializat? în oferirea de solu?ii de vârf pentru industria grafic? ?i de tipar, având o experien?? valoroas? ?i o reputa?ie în managementul culorii.