Ȋn septembrie au avut loc cele 3 concursuri pentru absolvenții cursurilor de calificare în meseriile „Tehnician operator procesare text/imagine”, „Tiparitor offset” și „Lucrator poligraf”

Asocia?ia Tipografilor “Transilvania”, pharmacy în calitatea sa de beneficiar, medicine al?turi de partenerii: Formare Managerial? în Turism – FMT, about it Abeona, Pro Expert ?i Grup Transilvae, au organizat  in luna septembrie concursul de „Tiparitor offset” , nivel...

In data de 23.07.2015 a avut loc examenul de absolvire a programului de formare profesională pentru cursul de “Legator manual” organizat de S.C. Grup Transilvae SRL, la “Colegiul national “George Barițiu” din Cluj- Napoca.

  “FORMAREA PROFESIONAL? CONTINU? ÎN SECOLUL XXI”   Obiective întâlnirii de lucru: Realizarea unui schimb de experien?? privind calificarea/recalificarea angaja?ilor Realizarea unui schimb de experien?? ?i bune practici legate de metode moderne de formare a adul?ilor...